ارسال 150 مقاله به کنگره آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده

دبیر علمی نخستین کنگره ملی آموزش و توانمندسازی بیمار و خانواده از ارسال 150 مقاله به دبیرخانه این کنگره خبر داد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را تا…