ارتقای خدمات پرستاری با راه اندازی کلینیک های پرستاری و آموزش به بیمار

معاون پرستاری وزیر بهداشت راه اندازی کلینیک های پرستاری و آموزش به بیمار را دو برنامه مهم در ارتقای خدمات پرستاری دانست. به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری، دکتر «مریم…

دیدارمعاون پرستاری وزیر بهداشت با معاون کل وزیر بهداشت ارمنستان

دکتر حضرتی در دیدار با معاون کل وزیر بهداشت ارمنستان بر همکاری های مشترک در حوزه پرستاری بین دو کشور تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری، معاون کل…