راهنمای تهیه و ارسال چکیده مقالات

راهنمای تهیه و ارسال چکیده مقالات

فرم مشخصات ارسال کننده مقاله به همراه فایل خلاصه مقاله به آدرس ایمیل gilpatienteducation@yahoo.com ارسال گردد. جهت دریافت فرم چکیده مقاله کلیک کنید.

مشخصات نویسنده مسئول شامل: نام و نام خانوادگی، درجه علمی، رشته تحصیلی، شغل، آدرس محل کار و ایمیل باید در footnote صفحه اول ذکر گردد.

شایان ذکر است: هزینه اسکان و ایاب ذهاب پذیرفته شدگان مقالات بصورت پوستر به عهده نویسندگان مقالات می باشد.”

نحوه نگارش چکیده

چکیده مقالات باید به صورت Microsoft Office Word آماده و ارسال گردند. نسخه PDF مقالات به هیچ عنوان در کنگره پذیرفته نخواهد شد.

برای دریافت فرم آماده چکیده مقالات اینجا کلیک کنید

چکیده می تواند به هر دو زبان فارسی یا انگلیسی تهیه شود.

چکیده های فارسی با فونت B Nazanin و چکیده های انگلیسی با فونت Times New Roman نگارش شوند.

هر چکیده باید حاوی 200 تا 400 کلمه باشد.

چکیده باید شامل بخشهای ذیل باشد:

  • عنوان مقاله (Title) : باید به صورت برجسته (Bold) و با سایز 14نوشته شود.
  • اسامی نویسندگان و وابستگی آنها ( affiliation) دانشگاه، موسسه و …( با فونت سایز 12)
  • مقدمه (Introduction ) ( با فونت سایز 12)
  • روش (method) (با فونت سایز 12)
  • یافته ها (Results) ( با فونت سایز 12)
  • نتیجه گیری (Conclusion) (با فونت سایز 12)
  • واژه‌های کلیدی (Key words) ( با فونت سایز 12)

دریافت خلاصه مقاله از طریق پست الکترونیک gilpatienteducation@yahoo.com به ارسال کننده اطلاع داده خواهد شد.

راهنمای ارسال پوستر :

لطفا فایل پوستر الکترونیک خود را طبق فرمتی که در سایت کنگره، قرار داده شده است، آماده نموده و تا تاریخ 20 فروردین به ایمیل کنگره gilpatienteducation@yahoo.com ارسال نمایید. شایان ذکر است جهت دریافت گواهی پوستر، به همراه داشتن فایل الکترونیک پوستر در زمان ارائه و تحویل آن به مسئول مربوطه الزامی می باشد.

برای دریافت فرمت پوستر اینجا کلیک کنید